گام با گامجمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

بایگانی‌های صفحه 107 - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.