گام با گامچهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بایگانی‌های انشا گذر از رودخانه - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.