گام با گامچهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بایگانی‌های انشا صفحه 21 پایه نهم - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.