گام با گامیکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

منابع جدید کنکور سراسری ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور سراسری ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور تجربی ۹۹

منابع جدید کنکور ریاضی ۹۹

منابع جدید کنکور انسانی ۹۹

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور سراسری ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

***********

اگر قصد شرکت در کنکور سراسری ۹۹ را دارید و یکی از داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و یا انسانی هستید لازم است در مورد منابع کنکور ۹۹ اطلاعات لازم را کسب نمایید . ما در این پست قصد داریم منابع درسی کنکور ۹۹ که از سوی سازمان سنجش هر ساله اعلام می شود را معرفی نماییم . با توجه به اینکه کتاب های درسی منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری هستند لذا لازم است که کلیه ی داوطلبان علاوه بر کتاب های کمک درسی ، کتاب های درسی دوره متوسطه دوم که منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری است را نیز مطالعه نمایند . طبق اطلاعیه ی منتشر شده از سوی سازمان سنجش در کنکور ۹۹ فقط از کتاب های درسی نظام جدید سوال طرح می شود لذا منابع کنکور ۹۹ نظام جدید و منابع کنکور ۹۹ نظام قدیم برای هر دو دسته از داوطلبان یکسان است و داوطلبان نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور سراسری ۹۹ را دارند لازم است منابع درسی کنکور ۹۹ نظام جدید را مطالعه نمایند . ما در این پست به معرفی منابع کنکور تجربی ۹۹ ، منابع کنکور ریاضی ۹۹ و همچنین منابع کنکور انسانی ۹۹ در دروس عمومی و اختصاصی می پردازیم و به کلیه داوطلبان توصیه میشود منابع کنکور ۹۹ را به طور کامل مطالعه نمایند زیرا منبع اصلی برای طراحی سوالات کنکور ۹۹ این منابع هستند .

******

منابع عمومی کنکور سراسری ۹۹ ریاضی و تجربی

منابع درسی کنکور ۹۹ رشته های ریاضی و تجربی از دو دسته تشکیل می شود که شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد که در این بخش به معرفی دروس عمومی می پردازیم .

داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که حتما باید از کتاب درسی استفاده نمایند که سال چاپ آن منطبق بر سال چاپ اعلام شده از سوی سازمان سنجش باشد که چاپ کتاب های درسی منبع کنکور ۹۹ در رشته های ریاضی و تجربی به ترتیب شامل کتاب های عمومی دهم چاپ ۹۷ – ۹۶ و کتاب های درسی عمومی یازدهم چاپ ۹۷ – ۹۸ و کتب دوازدهم چاپ ۹۸ – ۹۹ می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتاب های عمومی دهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۰۲۳۰ )
کتاب های عمومی یازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۱۲۳۰ )
کتاب های عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۲۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۲۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۲۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۲۲۳۰ )

فهرست منابع دروس عمومی کنکور ۹۹ تجربی و ریاضی نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
فارسی ۱ ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۶-۹۷
فارسی ۲ ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۷-۹۸
فارسی ۳ ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۸-۹۹
عربی ۱ ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۶-۹۷
عربی ۲ ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۷-۹۸
عربی ۳ ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۸-۹۹
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۶-۹۷
دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۷-۹۸
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۸-۹۹
زبان انگلیسی ۱ ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۶-۹۷
زبان انگلیسی ۲ ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۷-۹۸
زبان انگلیسی ۳ ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۸-۹۹

منابع عمومی کنکور سراسری ۹۹ انسانی

در ادامه این بخش به معرفی دروس عمومی منبع سوالات کنکور انسانی ۹۹ خواهیم پرداخت و منابع کنکور انسانی ۹۹ را معرفی می کنیم . داوطلبان کنکور رشته انسانی دقت داشته باشند که در دروس عمومی در کتاب های فارسی و انگلیسی با رشته های تجربی و انسانی یکسان می باشد و در دروس عربی و دین زندگی منابع متفاوت می باشد .

کتاب های درسی منبع کنکور ۹۹ در رشته انسانی به ترتیب شامل کتاب های دهم چاپ ۹۷ – ۹۶ و کتاب های درسی یازدهم چاپ ۹۷ – ۹۸ و کتب دوازدهم چاپ ۹۸ – ۹۹ می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتابهای عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – زبان انگلیسی (کد ۱۱۰۲۳۰ )
کتابهای عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – زبان انگلیسی ( کد ۱۱۱۲۳۰ )
کتابهای عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۲۲۰۱ ) – دین و زندگی ( ۱۱۲۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۲۲۰۷ ) – زبان انگلیسی ( کد ۱۱۲۲۳۰ )

فهرست منابع دروس عمومی کنکور ۹۹ انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
فارسی ۱ ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۶-۹۷
فارسی ۲ ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۷-۹۸
فارسی ۳ ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۸-۹۹
عربی ۱ ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۶-۹۷
عربی ۲ ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۷-۹۸
عربی ۳ ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۸-۹۹
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۶-۹۷
دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۷-۹۸
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۸-۹۹
زبان انگلیسی ۱ ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۶-۹۷
زبان انگلیسی ۲ ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۷-۹۸
زبان انگلیسی ۳ ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۸-۹۹

منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹

منابع کنکور تجربی ۹۹ در دروس اختصاصی کتاب های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می باشد که در ادامه این منابع توضیح داده میشود .

داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور تجربی ۹۹ لازم است برای مطالعه منابع کتاب های درسی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم به ترتیب از کتاب های چاپ ( سال ۹۶-۹۷ برای پایه دهم ) و ( ۹۷-۹۸ برای پایه یازدهم ) و ( ۹۸-۹۹ برای پایه دوازدهم ) استفاده نمایند .

کتب اختصاصی دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – زیست شناسی ( کد ۱۱۰۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۱۴ ) – شیمی ( ۱۱۰۲۱۰ )
کتابهای اختصاصی یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۳۷ ) – ریاضی ( ۱۱۱۲۱۱ ) – زیست ( کد ۱۱۱۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۴۴ ) – شیمی ( ۱۱۱۲۱۰ )
کتاب های اختصاصی دوازدهم تجربی : ریاضی ( ۱۱۲۲۱۱ ) – زیست ( کد ۱۱۲۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۲۲۴۴ ) – شیمی ( ۱۱۲۲۱۰ )

فهرست منابع اختصاصی کنکور ۹۹ تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۷-۹۸
ریاضی ۱ ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۶-۹۷
ریاضی ۲ ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۷-۹۸
ریاضی ۳ ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۸-۹۹
زیست ۱ ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۶-۹۷
زیست ۲ ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۷-۹۸
زیست ۳ ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۸-۹۹
فیزیک ۱ ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۶-۹۷
فیزیک ۲ ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۷-۹۸
فیزیک ۳ ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۸-۹۹
شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۶-۹۷
شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۷-۹۸
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۸-۹۹

منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۹

در ادامه این پست به معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۹ خواهیم پرداخت که شامل کتاب های درسی پایه دهم چاپ ۹۶-۹۷ و یازدهم چاپ ۹۷-۹۸ و دوازدهم چاپ ۹۸-۹۹ می باشد .

دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – هندسه (کد ۱۱۰۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۰۲۱۰ )
یازدهم ریاضی: حسابان ( کد ۱۱۱۲۱۴ ) – آمار و احتمال (کد ۱۱۱۲۱۵ ) – هندسه ( ۱۱۱۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۱۲۱۰ )
دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد ۱۱۲۲۱۴ ) – هندسه ( ۱۱۲۲۱۳ ) – ریاضیات گسسته ( ۱۱۲۲۱۵ ) – فیزیک ( ۱۱۲۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۲۲۱۰ )

فهرست منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۹

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ کتاب
ریاضی ۱ ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۶-۹۷
هندسه ۱ ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۶-۹۷
هندسه ۲ ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۷-۹۸
هندسه ۳ ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۸-۹۹
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۷-۹۸
حسابان ۱ ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۷-۹۸
حسابان ۲ ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۸-۹۹
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۸-۹۹
فیزیک ۱ ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۶-۹۷
فیزیک ۲ ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۷-۹۸
فیزیک ۳ ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۸-۹۹
شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۶-۹۷
شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۷-۹۸
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۸-۹۹

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹

کتاب های اختصاصی دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۲ ) – اقتصاد ( ۱۱۰۲۲۱ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۰۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – تاریخ ایران ( ۱۱۰۲۱۹ ) – جغرافیا ( ۱۱۰۲۱۸ ) – جامعه شناسی ( ۱۱۰۲۲۰ ) – منطق ( ۱۱۰۲۲۳ )
کتاب های اختصاصی یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب ۱۱۱۲۱۲ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۱۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – تاریخ ( ۱۱۱۲۱۹ ) – جفرافیا ( ۱۱۱۲۱۸ ) – جامعه شناسی ( ۱۱۱۲۲۲ ) – روانشناسی ( ۱۱۱۲۲۴ ) – فلسفه ( ۱۱۱۲۲۶ )
کتاب های اختصاصی دوازدهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب ۱۱۲۲۱۲ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۲۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۲۲۰۷ ) – تاریخ ( ۱۱۲۲۱۹ ) – جفرافیا کابردی ( ۱۱۲۲۱۸ ) – جامعه شناسی ( ۱۱۲۲۲۲ ) – فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( ۱۱۲۲۲۶ )

داوطلبان گروه آزمایشی انسانی کنکور ۹۹ لازم است که کتاب های دهم چاپ ۹۵-۹۶ ، کتب یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتاب های دوازدهم چاپ ۹۷-۹۸ را مطالعه نمایند که در جدول زیر نیز میتوانید مشاهده نمایید .

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ کتاب
ریاضی و آمار ۱ ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۶-۹۷
ریاضی و آمار ۲ ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۷-۹۸
ریاضی و آمار ۳ ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۸-۹۹
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۶-۹۷
علوم و فنون ادبی ۱ ۱۱۰۲۰۳ دهم ۹۶-۹۷
علوم و فنون ادبی ۲ ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۹۷-۹۸
علوم و فنون ادبی ۳ ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۹۸-۹۹
عربی ۱ ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۶-۹۷
عربی ۲ ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۷-۹۸
عربی ۳ ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۸-۹۹
تاریخ ۱ ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۶-۹۷
تاریخ ۲ ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۷-۹۸
تاریخ ۳ ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۹۸-۹۹
جغرافیا ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۶-۹۷
جغرافیا ۲ ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۷-۹۸
جغرافیا ۳ ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۸-۹۹
جامعه شناسی ۱ ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۶-۹۷
جامعه شناسی ۲ ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۷-۹۸
جامعه شناسی ۳ ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۸-۹۹
فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۷-۹۸
آشنایی با فلسفه اسلامی ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۸-۹۹
منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۶-۹۷
روانشناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۷-۹۸
نظرات و ارسال نظر