گام با گاملطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ
خدمات اینترنتی آچار فرانسه طراحی سایت آچار فرانسه

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور تجربی 99

منابع جدید کنکور ریاضی 99

منابع جدید کنکور انسانی 99

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید

منابع جدید کنکور سراسری 99 نظام قدیم و نظام جدید

***********

اگر قصد شرکت در کنکور سراسری 99 را دارید و یکی از داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و یا انسانی هستید لازم است در مورد منابع کنکور 99 اطلاعات لازم را کسب نمایید . ما در این پست قصد داریم منابع درسی کنکور 99 که از سوی سازمان سنجش هر ساله اعلام می شود را معرفی نماییم . با توجه به اینکه کتاب های درسی منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری هستند لذا لازم است که کلیه ی داوطلبان علاوه بر کتاب های کمک درسی ، کتاب های درسی دوره متوسطه دوم که منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری است را نیز مطالعه نمایند . طبق اطلاعیه ی منتشر شده از سوی سازمان سنجش در کنکور 99 فقط از کتاب های درسی نظام جدید سوال طرح می شود لذا منابع کنکور 99 نظام جدید و منابع کنکور 99 نظام قدیم برای هر دو دسته از داوطلبان یکسان است و داوطلبان نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور سراسری 99 را دارند لازم است منابع درسی کنکور 99 نظام جدید را مطالعه نمایند . ما در این پست به معرفی منابع کنکور تجربی 99 ، منابع کنکور ریاضی 99 و همچنین منابع کنکور انسانی 99 در دروس عمومی و اختصاصی می پردازیم و به کلیه داوطلبان توصیه میشود منابع کنکور 99 را به طور کامل مطالعه نمایند زیرا منبع اصلی برای طراحی سوالات کنکور 99 این منابع هستند .

******

منابع عمومی کنکور سراسری 99 ریاضی و تجربی

منابع درسی کنکور 99 رشته های ریاضی و تجربی از دو دسته تشکیل می شود که شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد که در این بخش به معرفی دروس عمومی می پردازیم .

داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که حتما باید از کتاب درسی استفاده نمایند که سال چاپ آن منطبق بر سال چاپ اعلام شده از سوی سازمان سنجش باشد که چاپ کتاب های درسی منبع کنکور 99 در رشته های ریاضی و تجربی به ترتیب شامل کتاب های عمومی دهم چاپ 97 – 96 و کتاب های درسی عمومی یازدهم چاپ 97 – 98 و کتب دوازدهم چاپ 98 – 99 می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتاب های عمومی دهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) – دین و زندگی ( 110204 ) – عربی ( 110206 ) – زبان انگلیسی ( 110230 )
کتاب های عمومی یازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) – دین و زندگی ( 111204 ) – عربی ( 111206 ) – زبان انگلیسی ( 111230 )
کتاب های عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) – دین و زندگی ( 112204 ) – عربی ( 112206 ) – زبان انگلیسی ( 112230 )

فهرست منابع دروس عمومی کنکور 99 تجربی و ریاضی نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
فارسی 1 110201 دهم 96-97
فارسی 2 111201 یازدهم 97-98
فارسی 3 112201 دوازدهم 98-99
عربی 1 110206 دهم 96-97
عربی 2 111206 یازدهم 97-98
عربی 3 112206 دوازدهم 98-99
دین و زندگی 1 110204 دهم 96-97
دین و زندگی 2 111204 یازدهم 97-98
دین و زندگی 3 112204 دوازدهم 98-99
زبان انگلیسی 1 110230 دهم 96-97
زبان انگلیسی 2 111230 یازدهم 97-98
زبان انگلیسی 3 112230 دوازدهم 98-99

منابع عمومی کنکور سراسری 99 انسانی

در ادامه این بخش به معرفی دروس عمومی منبع سوالات کنکور انسانی 99 خواهیم پرداخت و منابع کنکور انسانی 99 را معرفی می کنیم . داوطلبان کنکور رشته انسانی دقت داشته باشند که در دروس عمومی در کتاب های فارسی و انگلیسی با رشته های تجربی و انسانی یکسان می باشد و در دروس عربی و دین زندگی منابع متفاوت می باشد .

کتاب های درسی منبع کنکور 99 در رشته انسانی به ترتیب شامل کتاب های دهم چاپ 97 – 96 و کتاب های درسی یازدهم چاپ 97 – 98 و کتب دوازدهم چاپ 98 – 99 می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتابهای عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) – دین و زندگی ( 110205 ) – عربی ( 110207 ) – زبان انگلیسی (کد 110230 )
کتابهای عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) – دین و زندگی ( 111205 ) – عربی ( 111207 ) – زبان انگلیسی ( کد 111230 )
کتابهای عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) – دین و زندگی ( 112205 ) – عربی ( 112207 ) – زبان انگلیسی ( کد 112230 )

فهرست منابع دروس عمومی کنکور 99 انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
فارسی 1 110201 دهم 96-97
فارسی 2 111201 یازدهم 97-98
فارسی 3 112201 دوازدهم 98-99
عربی 1 110207 دهم 96-97
عربی 2 111207 یازدهم 97-98
عربی 3 112207 دوازدهم 98-99
دین و زندگی 1 110205 دهم 96-97
دین و زندگی 2 111205 یازدهم 97-98
دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 98-99
زبان انگلیسی 1 110230 دهم 96-97
زبان انگلیسی 2 111230 یازدهم 97-98
زبان انگلیسی 3 112230 دوازدهم 98-99

منابع اختصاصی کنکور تجربی 99

منابع کنکور تجربی 99 در دروس اختصاصی کتاب های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می باشد که در ادامه این منابع توضیح داده میشود .

داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور تجربی 99 لازم است برای مطالعه منابع کتاب های درسی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم به ترتیب از کتاب های چاپ ( سال 96-97 برای پایه دهم ) و ( 97-98 برای پایه یازدهم ) و ( 98-99 برای پایه دوازدهم ) استفاده نمایند .

کتب اختصاصی دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) – زیست شناسی ( کد 110216 ) – فیزیک ( 110214 ) – شیمی ( 110210 )
کتابهای اختصاصی یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب 111237 ) – ریاضی ( 111211 ) – زیست ( کد 111216 ) – فیزیک ( 111244 ) – شیمی ( 111210 )
کتاب های اختصاصی دوازدهم تجربی : ریاضی ( 112211 ) – زیست ( کد 112216 ) – فیزیک ( 112244 ) – شیمی ( 112210 )

فهرست منابع اختصاصی کنکور 99 تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ
زمین شناسی 111237 یازدهم 97-98
ریاضی 1 110211 دهم 96-97
ریاضی 2 111211 یازدهم 97-98
ریاضی 3 112211 دوازدهم 98-99
زیست 1 110216 دهم 96-97
زیست 2 111216 یازدهم 97-98
زیست 3 112216 دوازدهم 98-99
فیزیک 1 110214 دهم 96-97
فیزیک 2 111244 یازدهم 97-98
فیزیک 3 112244 دوازدهم 98-99
شیمی 1 110210 دهم 96-97
شیمی 2 111210 یازدهم 97-98
شیمی 3 112210 دوازدهم 98-99

منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99

در ادامه این پست به معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99 خواهیم پرداخت که شامل کتاب های درسی پایه دهم چاپ 96-97 و یازدهم چاپ 97-98 و دوازدهم چاپ 98-99 می باشد .

دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) – هندسه (کد 110213 ) – فیزیک ( 110209 ) – شیمی ( کد 110210 )
یازدهم ریاضی: حسابان ( کد 111214 ) – آمار و احتمال (کد 111215 ) – هندسه ( 111213 ) – فیزیک ( 111209 ) – شیمی ( کد 111210 )
دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد 112214 ) – هندسه ( 112213 ) – ریاضیات گسسته ( 112215 ) – فیزیک ( 112209 ) – شیمی ( کد 112210 )

فهرست منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ کتاب
ریاضی 1 110211 دهم 96-97
هندسه 1 110213 دهم 96-97
هندسه 2 111213 یازدهم 97-98
هندسه 3 112213 دوازدهم 98-99
آمار و احتمال 111215 یازدهم 97-98
حسابان 1 111214 یازدهم 97-98
حسابان 2 112214 دوازدهم 98-99
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 98-99
فیزیک 1 110209 دهم 96-97
فیزیک 2 111209 یازدهم 97-98
فیزیک 3 112209 دوازدهم 98-99
شیمی 1 110210 دهم 96-97
شیمی 2 111210 یازدهم 97-98
شیمی 3 112210 دوازدهم 98-99

منابع اختصاصی کنکور انسانی 99

کتاب های اختصاصی دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 110212 ) – اقتصاد ( 110221 ) – علوم و فنون ادبی ( 110203 ) – عربی ( 110207 ) – تاریخ ایران ( 110219 ) – جغرافیا ( 110218 ) – جامعه شناسی ( 110220 ) – منطق ( 110223 )
کتاب های اختصاصی یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 111212 ) – علوم و فنون ادبی ( 111203 ) – عربی ( 111207 ) – تاریخ ( 111219 ) – جفرافیا ( 111218 ) – جامعه شناسی ( 111222 ) – روانشناسی ( 111224 ) – فلسفه ( 111226 )
کتاب های اختصاصی دوازدهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 112212 ) – علوم و فنون ادبی ( 112203 ) – عربی ( 112207 ) – تاریخ ( 112219 ) – جفرافیا کابردی ( 112218 ) – جامعه شناسی ( 112222 ) – فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( 112226 )

داوطلبان گروه آزمایشی انسانی کنکور 99 لازم است که کتاب های دهم چاپ 95-96 ، کتب یازدهم چاپ 96 – 97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98 را مطالعه نمایند که در جدول زیر نیز میتوانید مشاهده نمایید .

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی 99

نام کتاب کد کتاب پایه سال چاپ کتاب
ریاضی و آمار 1 110212 دهم 96-97
ریاضی و آمار 2 111212 یازدهم 97-98
ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 98-99
اقتصاد 110221 دهم 96-97
علوم و فنون ادبی 1 110203 دهم 96-97
علوم و فنون ادبی 2 111203 یازدهم 97-98
علوم و فنون ادبی 3 112203 دوازدهم 98-99
عربی 1 110207 دهم 96-97
عربی 2 111207 یازدهم 97-98
عربی 3 112207 دوازدهم 98-99
تاریخ 1 110219 دهم 96-97
تاریخ 2 111219 یازدهم 97-98
تاریخ 3 112219 دوازدهم 98-99
جغرافیا ایران 110218 دهم 96-97
جغرافیا 2 111218 یازدهم 97-98
جغرافیا 3 112218 دوازدهم 98-99
جامعه شناسی 1 110220 دهم 96-97
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم 97-98
جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم 98-99
فلسفه 111226 یازدهم 97-98
آشنایی با فلسفه اسلامی 112226 دوازدهم 98-99
منطق 110223 دهم 96-97
روانشناسی 111224 یازدهم 97-98
نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید