گام با گامچهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رشته طراحی و دوخت سوم فنی دی 97

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی رشته طراحی و دوخت سوم فنی دی ۹۷

نظرات و ارسال نظر