گام با گامیکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال 99 - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.

زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۹

زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۹

زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال 99

زمان اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۹۹

تاریخ دقیق اعلام نتایج بزودی اعلام خواهد شد

منتظر باشید…

نظرات و ارسال نظر