گام با گاملطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

انشا جالب درباره همدلی و اتحاد - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ
خدمات اینترنتی آچار فرانسه طراحی سایت آچار فرانسه

انشا جالب درباره همدلی و اتحاد

انشا جالب درباره همدلی و اتحاد

انشا جالب درباره همدلی و اتحاد

در میان قاموس ها، گلواژه ای که در راس برترین ها قرار دارد، و بسیار جاذب، دلگشا و زیباست، واژه وحدت و اتحاد است . اتحاد، نخ تسبیحی است که مهره ها را در کنار هم نگه می دارد، و ارتباط منظمی بین آن ها برقرار می سازد، و آن ها را از پراکندگی و دورافتادگی و گم شدن حفظ می کند; اگر آن نخ پاره شود، انسجام مهره ها گسسته شده، و هر کدام به جایی فرو خواهد افتاد .

وحدت عامل مهم حرکت بخش برای انقلاب ها بوده، و انسان ها را در گذر پیشرفت به سوی پیروزی ها، از دست اندازها و گردنه های صعب العبور، عبور می دهد، به ناتوانی ها توان بخشیده، و دشواری ها را آسان می کند و ناممکن ها را ممکن می سازد .

نقش سازنده و توان بخش اتحاد در پیروزی انقلاب اسلامی در حدی بود که برای همگان روشن گردید که در میان عوامل پیروزی، سه عامل در راس عوامل قرار داشت که عبارت اند از: «اسلام ناب، مساله رهبری و مساله اتحاد .» آری اهمیت وحدت و انسجام به قدری است که در کنار اسلام ناب، و مقام رهبری (ولایت) می درخشد، و از آن به عنوان عامل مهم پیروزی یاد می شود .

اصولا نمی توان بین اسلام و رهبری اسلامی با مساله وحدت، جدایی فرض کرد، چرا که اسلام منهای وحدت، و یا ولایت منهای وحدت، هم چون شیر مثنوی است که چنین شیری را خدا نیافریده است .

بر همین اساس امیرمؤمنان علی (ع) در سخنی مساله رهبری اسلامی را چنین ترسیم کرده و می فرماید: «و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه، فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب; (1) موقعیت رهبر اسلامی; همانند نخ تسبیحی است که مهره ها را در نظام می کشد، و جمع کرده و ارتباط می بخشد، اگر آن نخ پاره شود، مهره ها پراکنده می شوند و هر کدام به جایی خواهد افتاد .»

وحدت مسلمانان، توان آنان را در برابر دشمنان، صدها و هزارها برابر می کند، درست مانند سدهای بزرگی که در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مبدا بزرگ ترین نیروهای صنعتی است، و سرزمین های وسیعی را زیر پوشش روشنایی و آبیاری قرار داده است، این قدرت عظیم چیزی جز نتیجه به هم پیوستن دانه های ناچیز باران نیست . بنابراین اتحاد و انسجام دانه های باران باعث ایجاد سدهای عظیم با آن همه توانایی ها شده است . وقتی که از دانه های باران در پرتو وحدت و به هم پیوستگی چنان آثار اعجازآمیز بروز کند، قطعا اتحاد و انسجام مسلمانان آثار و برکات اعجاز آمیز بیش تری در پیشرفت اهداف عالی انسانی و جلوگیری از مقاصد غیر انسانی استعمار خواهد داشت و موجب سربلندی و عزت و اقتدار بی نظیر خواهد شد .

ارزش اتحاد از دیدگاه قرآن

حفظ وحدت در صدر اسلام، موجب انسجام و فشردگی مسلمانان شد، آن ها در پرتو همین همدلی و هماهنگی توانستند بر خیل دشمنان مختلف فائق آیند و به امتیازات فوق العاده دست یازند، چرا که قرآن به آن ها فرموده بود: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا; (2) و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسیله رحمت) چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان شما الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او برادر شدید .»

قرآن تفرقه و اختلاف را در ردیف عذاب های آسمانی عنوان کرده و می فرماید: «قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض; (3) بگو خداوند قادر است که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد، یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد، و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند .»

قرآن به تفرقه افکنان هشدار داده و آنها را جدای از اسلام و دشمن مسلمانان معرفی کرده و با قاطعیت می فرماید: «ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی ء انما امرهم الی الله; (4) همانا کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به گروه های گوناگون تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آن ها نداری، سر و کار آن ها تنها با خدا است .»

قرآن; گروه گرایی و پراکندگی را از برنامه های مشرکان دانسته، و مسلمانان را به شدت از آن نهی کرده و به انسجام تحت پوشش توحید دعوت فرموده و با صراحت می فرماید: «و لاتکونوا من المشرکین من

الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا; (5) از مشرکین نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند، و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند .»

حفظ اتحاد در بیان پیامبر (ص) و امامان (ع)

در گفتار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با تعبیرهای جالب و عمیق به مساله وحدت و برادری ترغیب شده و از هرگونه پراکندگی و تفرقه نهی گردیده است، و در بعضی از این موارد به دلیل آن نیز اشاره شده است، به عنوان نمونه، نظر شما را به چند گفتار از آن ها جلب می کنیم:

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «المسلمون ید علی من سواهم; (6) مسلمانان، یک دست (یک پارچه هم چون یک دست نیرومند) سبت به بیگانگان هستند .»

و نیز فرمود: «المسلمون کالرجل الواحد اذا اشتکی عضو من اعضائه تداعی له سائر جسده; (7) مسلمانان نسبت به همدیگر هم چون یک مرد هستند که هرگاه عضوی از اعضای او دردمند شود، اعضای دیگر او نیز احساس درد می کنند .»

نظیر این مطلب با اندکی تفاوت از امام صادق (ع) نقل شده آن جا که فرمود: «المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکی شیئا منه وجد الم ذلک فی سائر جسده; (8) مؤمن برادر مؤمن است، مانند پیکری که هرگاه عضوی از آن دردمند شود، اعضای دیگر هم احساس درد کند .»

امیرمؤمنان علی (ع) در فرازی از یکی از خطبه هایش خطاب به مسلمانان چنین فرمود: «و الزموا السواد الاعظم، فان یدالله مع الجماعة، و ایاکم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشیطان، کما ان الشاذ من الغنم للذئب; (9) به جمعیت عظیم مسلمانان بپیوندید، که دست خدا با جماعت است، و از پراکندگی دوری کنید که انسان تنها بهره شیطان است، چنان که گوسفند تک رو طعمه گرگ خواهد بود .»

امام علی (ع) به قدری نسبت به گروهک خوارج که موجب تفرقه در میان سپاه آن حضرت شدند و با شعارهای فریبنده برای خود دسته جدا کرده بودند، اظهار بیزاری می کند که به دنبال سخن فوق می فرماید: «الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذه; (10) آگاه باشید! کسی که به این شعار (اغواگر و تفرقه افکن خوارج) دعوت کند، گرچه در زیر عمامه من پناه آورده باشد، او را بکشید .»

از این بیانات چنین استفاده می شود که رعایت حفظ اتحاد، ارزش بسیار عمیق و مهمی است که پیامبر (ص) و امامان (ع) ما را به آن دعوت کرده اند، و به عکس گناه تفرقه افکنی و پراکندگی به قدری بزرگ است که به منادیان و پدید آورندگان آن به شدت هشدار داده شده، تا مسلمانان با اظهار تنفر از آن ها و از هرگونه تفرقه افکنی، عوامل اختلاف را از جامعه خود طرد کرده و برای حفظ وحدت خود، از هیچ گونه کوششی دریغ ننمایند .

امام خمینی منادی وحدت اسلامی

حضرت امام خمینی – قدس سره – همواره همه اقشار جامعه از شیعه و سنی، از کرد، لر، ترک، بلوچ و فارس و عشایر با قومیت های مختلف را به وحدت کلمه زیر پرچم توحید فرا می خواندند، و همین یکی از عوامل و راز و رمز بزرگ پیروزی انقلاب، و عبور از موانع و دست اندازها در مسیر تداوم انقلاب بود، و موجب حل بسیاری از مشکلات سیاسی، نظامی و فرهنگی شده، و نتایج درخشانی از آن عاید گردید .

امام خمینی، این مطلب را چنین تبیین می کردند که: «مسلمانان در مذاهب گوناگون، دشمنان مشترک دارند، آنان در عین آزادی عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب بر اساس عقل و منطق، همه در زیر پرچم توحید و رسالت محمد (ص) هم عقیده اند، و آیین مقدس اسلام در جهان دشمنان بسیار دارد، مسلمانان باید برای حفظ اسلام و دست آوردهای آن، در برابر دشمنان، در یک صف باشند و با وفاق ملی و انسجام مکتبی، از کیان و عظمت خود نگهبانی کنند، پر واضح است که اگر آن ها در داخل جمعیت خود به صورت گروه های پراکنده درآیند، دشمن استعمارگر از تفرقه آن ها سوء استفاده کرده، و به آن ها آسیب شدید می رساند، به عنوان مثال اگر مسلمانان در برابر اسرائیل که دشمن شناخته شده و خون خوار اسلام و مسلمین است، یک پارچه و متحد باشند، هرگز این مولود نامشروع امریکا نمی تواند به غصب و تجاوز خود ادامه دهد .

وحدت اسلامی به این معنی نیست که همه به طور اجبار از یک مذهبی پیروی کنند، بلکه به معنای اتحاد و انسجام برای تحقق آرمان های جهانی و عمیق اسلام، و بیرون راندن دشمنان متجاوز و ضد اسلام است .»

بر همین اساس امام خمینی – قدس سره – همگان را به وحدت و انسجام با تعبیرات مختلف فرا می خواند، که نمونه هایی از آن چنین بود:

«با هم باشید، دست واحد باشید، و همه را دعوت به وحدت کنید، و بحمدالله وحدت حاصل است، حفظ کنید این وحدت را . مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را، خدا با شماست یدالله مع الجماعة، وقتی اعتصام به حبل خدا کنید، خداوند با شما است .»

«مسلمانان حاضر در مواقف کریمه (حج) از هر ملت و مذهب که هستند، باید به خوبی بدانند که دشمن اصلی اسلام و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشان (ص)، ابرقدرت ها خصوصا امریکا و ولیده فاسدش اسرائیل است . . . و رمز موفقیت دشمنان، در این توطئه شیطانی، تفرقه انداختن بین مسلمانان به هر شکل که بتوانند می باشد . . . در این مقطع زمانی تکلیف الهی حجاج است که اگر مطلبی را از گویندگان شنیدند که بوی ایجاد اختلاف بین صفوف مسلمانان را می دهد آن را انکار کنند .» (11)

«شما می دانید که آقایان اهل سنت علمای شیعه مدتها است که زحمت می کشند که تفرقه را کنار بگذارند، و کسانی که پیغمبرشان و دینشان یکی است، همراه و برادر باشند، لکن افرادی کوشش می کنند که تفرقه ایجاد کنند و شما خوب می دانید که چه کسانی از تفرقه سود می برند . شما به مردم توجه دهید که این گونه کارها که از این قبیل افراد سر می زند، به نفع مسلمین نیست، و آن ها خیرخواه ما نیستند، این گونه کارها و این تفرقه ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است .» (12)

«خدای تبارک و تعالی همه را به وحدت دعوت فرموده است، و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است، و از تفرقه تحذیر فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند . . . و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی، گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای – تبارک و تعالی – می فرماید که: «واعتصموا بحبل الله جمیعا; تمام شما اعتصام به ریسمان خدا بکنید» تمام شما مامورید که تفرقه نداشته باشید، اگر دیدید اشخاصی می خواهند بین شما و گروهی از ملت یا ملت تفرقه بیندازند، یا دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملت، بدانید که این دعوت برخلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیاء خدا است، و بر خلاف دعوت خدا است که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کند .» (13)

پایان سخن

وحدت و یک پارچگی اثر معجز آمیزی در پیشرفت اهداف، و سربلندی و پیروزی اجتماعات دارد، و در بقای نظام و انقلاب اسلامی، پس از مساله اصل اسلام ناب، و اصل ولایت و رهبری صحیح، هیچ موضوعی هم چون اتحاد و انسجام اقوام و ملت ها اثربخش نیست، وحدت کلمه و همدلی و همرنگی مسلمانان صدر اسلام، شاگردان پیامبر (ص) اثر به سزایی در پیشرفت ها و فتوحات شگفت انگیز اسلام داشت، چرا که آن ها به سخن پیامبر (ص) دل داده بودند که فرموده بود: «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشید بعضه بعضا; (14) افراد با ایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزیی از آن، جزء دیگر را محکم می کند .»

و نیز فرمود: «المؤمنون کالنفس الواحدة; (15) مؤمنان هم چون یک روح هستند .»

وحدت و انسجام در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اساسی داشت، امام خمینی – قدس سره – منادی وحدت بود، و همواره به آن سفارش می کرد، و به تفرقه افکنان هشدار می داد، و آسیب رسانی به هم پیوستگی ملت را گناه بزرگ می شمرد .

آری نقش دین اسلام در ایجاد وحدت و برادری، و نقش وحدت و برادری در پیشبرد اهداف به قدری برای دشمنان و استعمارگران، مهم و گران بود، که برای نفوذ خود به کشورهای اسلامی بیشترین سعی خود را برای ایجاد تفرقه نمودند، و با تز «تفرقه بینداز و حکومت کن » وارد میدان شدند، و در این راستا خسارت های جبران ناپذیری به اسلام و مسلمانان وارد ساختند، چرا که آن ها راز و رمز پیروزی های چشم گیر مسلمانان در ابعاد گوناگون را همان فشردگی و انضباط و به هم پیوستگی آن ها می دانستند .

به گفته «جان دیون پورت » دانشمند معروف انگلیسی «. . . محمد یک نفر ساده، در پرتو اتحاد قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه، کشور خودش را به یک جامعه فشرده و با انضباط تبدیل نمود، و در میان ملل روی زمین آن ها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، این طرز و روش، امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سلاطین ایران را از بین برد . سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد، و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش داد . . .» (16)

به امید رعایت حفظ وحدت و انسجام، و وصول به نتایج درخشان و آثار پربار آن .

 

 

 

 

*****************

 

 

هنگامه میلاد خورشید رسالت است. او که امین آسمان بود و زمین. بنده خدا بود و به زبان مردم سخن می‌گفت.

فروتن بود و بلند اندیش. دلسوز خلق بود و فرستاده حق.

او محمد مصطفی(ص) است.

شبها را به قیام و قعود و رکوع و سجود طی می‌کرد. سنت مدارا با مردم و صلابت در برابر کفار در زندگی اش برجسته بود.

صبور و مقاوم بود و غیر از خدا از احدی نمی ترسید.

همگان را به برادری و مهر می خواند  و یاری آنان را بهترین نیکویی می دانست.

هنوز هم هر چه خوبی در میان امت اسلامی است، از یادگارهای آن رسول رب العالمین است. به قول اقبال لاهوری:
مؤمنان زیر سپهر لاجورد              زنده از عشق اند نی از خواب و خورد
می نمی دانی عشق و مستی از کجاست            این شعاع آفتاب مصطفی است.

این هفته در دقایق کوتاهی که درخدمتتان هستیم، جلوه هایی از اتحاد و همدلی را ترسیم می کنیم که حاصل آموزه های نبی مکرم اسلام و تلاش سالها مجاهدت اندیشمندان اسلامی است. اگر چه تحقق این مهم هنوز گامهای بلندی را می طلبد.

پیروزی بر گروه تروریستی داعش تازه ترین میوه شیرین این اتحاد است. ساعاتی از پیروزی نگذشته بود که مردم به خیابانها ریختند. پرچم ها بر فراز دستها و بامها بالا رفت، چهره ها، اگرچه زخمی عمیق در دل داشتند ، با شادی و خوشحالی همراه شدند. در دیرالزور، زن و مرد و کودک به جشن و پایکوبی پرداخنند .

در جای جای ایران نیز جوانان لبریز از افتخار و سربلندی به مناسبت نابودی داعش با توزیع شیرینی و شربت در مساجد و مزار شهدای مدافع حرم  پیروزی مقاومت در برابر تروریسم تکفیری را جشن گرفتند.

به تعبیر سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی : تهدید داعش فرصتی ایجاد کرد تا مسلمانان جهان اسلام از عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، ایران و… با هم متحد شوند و بسیج جهانی اسلام در برابر دشمنان تکفیری شکل بگیرد.

داعش ثمره جهل و جنایات و قساوت بود. و پیامبر خدا فرمود: «هیچ فقری بالاتر از جهل نیست و هیچ مالی با ارزش‌تر از عقل نیست.» (کافی، ج1، ص25، ح 25)

مجاهدان شیعه و سنی برای در هم شکستن پرده های جاهلیت نوین دست در دست هم این پیام را به همگان رساندند که بر خلاف ادعاهای دشمنان، شیعه و سنی در کنار یکدیگر علیه جبهه‌ واحد ، تحجر و وهابیت ،می‌جنگند. و نکته دیگر این که اگر وحدت واقعی مورد نظر قرآن و پیامبر در جهان اسلام پیاده شود، هیچ لشکری قادر به شکست آن نیست.

*********************

مقدمه :

اتحاد از صفات نیکو و پسندیده است و بسیار روشن است که اگر نیروهای کوچک باهم جمع شوند بر هر دشمن بزرگی غالب می‌گردند و با اتحاد و اتفاق بر همه مشکلات فائق می ایند.

بشر در زندگی انفرادی به‌راحتی نمی‌تواند زیست کند زیرا انسان موجود اجتماعی است و در زندگانی اجتماعی هم نمی‌تواند مسئولیت همه کارها را بعهده بگیرد زیرا استطاعت و طاقت آن را ندارد .

ناگزیر برای بلند کردن بار گران زندگی اجتماعی باید اتحاد و اتفاق داشت.

 

بدنه :

مفهوم وحدت و اتحاد

وحدت و اتحاد وانسجام همه در اصل بيان کننده «يکي شدن» و «يکرنگي» و «همبستگي» و «همگرايي » « يکدلي » و حرکت در يک مسير واحد، اتحاد به معناي يکي شدن ، يک جهتي , موافقت و اجتماع و . . . مي باشد.

 

 

مردم ایران همواره از گذشته تا بحال بارها ثابت کرده اند که در مواقع ضروری یار و یاور همدیگر هستند و بارها این مسئله را در طول تاریخ ثابت کرده اند ،

مثلا در زلزله و سیل هایی که در چند سال اخیر در ایران رخ داد همه مردم ایران دست به دست هم دادند که از شمال تا جنوب را دوباره بسازند و به مردمان آنها کمک کنند و اتحاد و همدلی خود را با آنان ابراز کنند .

 

 

**************

 

 

مهر ورزي و محبت يکي از نشانه هاي ايمان و گرايش به حق است يکي از ويژگيهاي خداي بزرگ و آفريدگار هستي نيز مهرورزي، گذشت وپذيرش است که هر کدام از اين صفتها و ويژگيهاي خود گوياي آن است که بندگان خدا و پيروان کيش ريشه دار اسلام نيز مي بايست تلاش کنند تا خود را تا آنجا که مي توانند هم سوي با خدا و دين خداي خود نمايند.

با پي گيري عميق آموزه هاي ديني مي توانيم اين حقيقت را کشف کنيم که هر آنچيزي که به مهر و محبت آسيب مي رساند مورد نفرت دين قرار گرفته است. مثلاً: خشم، کينه، انتقام جويي، لغزشهاي زباني و ساير مواردي که باعث مي شوند فاصله مسلمين و مومنين از يکديگر بيشتر شود سفارش به پرهيز از آن شده است. و در برخي از موارد برخورداري از ويژگيهاي منفي ياد شده در بيان احاديث متضاد با تدين و خداخواهي معرفي شده است.

اصل و قانون مهر به گونه اي فراگير گوشه گوشه شئون مربوط به دين را پر نموده است که مي توان گفت دين اسلام بر پايه مهر و محبت بنا شده است در بيان نوراني معصوم اين گونه آمده است که : دين چيزي جزء مهر و محبت نيست.

با اين توضيح حتي مي توان گفت احکام تنبيهي دين نيز مانندضمان،قصاص کفارات وديگر دستورات باز دارنده نيز محتواي غير از مهر و محبت ندارندزيرا اگر چه در اجراي قصاص دست يک واحد از اجتماع بريده مي شود ولي پي آمد اجراء اين حکم چيزي جزء آرامش توده مردم و اکثريت جامعه نيست يعني شارع مقدس آرامش، آسايش و نشاط تمامي انسانها بويژه پيروان ديني حق را مورد توجه خود قرار داده است.

ابزار کار هاي گسترش اين آرامش و نشاط به تناسب زمان و شرايط متفاوت است.

اقامه فرايض ،اجراء حدودو گسترش فضايل همه اينها بر آيندي جزء نشاط و شادابي مثبت و جاودان نخواهد داشت.

يکي از عوامل ايجاد و بقاء مهر و محبت وجود وحدت، انسجام و يکپارچگي در جامعه اسلامي است پديده اي که در کتاب و سنت به آن چنان سفارش شده است که گويا وجاهت و آبروي آحاد جامعه بکلي بسته به وحد و انسجام است وحدت و يکپارچگي با تمام پيشگامها و ابزار کارهاي خود همواره مورد ستايش دين ما قرار داشته و دارد ولي وقتي رهاورد آن عزت دين و خواري دشمن خدا باشد بايستگي آن چند برابر مي گردد.

شرايط امروز جهان اسلامي استثنائي ترين شرايط جهت توجه صد چندان به وحدت و يکپارچگي مسلمين است. بيداري مسلمين از يک طرف و يکدستگي دشمن از طرفي ديگر، مولفه هايي هستند که انگيزه ما را جهت تکميل پروژه وحدت بيشتر مي نمايد.

اميد به وحدت زماني بيشتر مي شود که ميوه هاي شيرين آن را در سبد زندگي تمام مسلمين ميتوان ديد واز آن بهره جست.

چه نتيجه اي بهتر و ملموستر از پيروزي غرور آفرين مسلمين در لبنان و غزه پس بنابراين با افتخار بايد گفت که وحدت و انسجام مسلمين رخ داده است و با تلاش گذشتگان ما اين بار به منزل رسيده است.

حال نوبت به نسل نو رسيده است که تمام قواي خويش را جهت پايش از اين نعمت بزرگ متمرکز نمايند.

علل مبقيه، همان علل محدثه است يعني عواملي که در تحقق و پي ريزي وحدت کار آمد بود امروز نيز در بقاء و جاودانگي اين نعمت گرانسگ موثر و کارساز است.

حال جا دارد به اين پرسش پاسخ دهيم که: منظور ما از آغاز تاکنون از وحدت چگونه وحدتي است وحدتي که مدعي وجود آن در عصر حاضر هستيم کدامين است.

براي پاسخ به اين پرسش بهتر است از خود چيزي نگويم:

مرحوم استاد مطهري که خود از پيشگامان وحدت ويکي از بيدار گران امت اسلامي درعصر است و در اين مسير نيز به شهادت رسيد پاسخ ميدهد که : منظور ما از وحدت تشکيل حزب واحد نيست بلکه منظور ما تشکيل جبهه واحد اسلامي است.(کتاب امامت ورهبري مقدمه)

از اين بيان عالمانه آشکار مي شود که وحدت بر دو قسم است:

1- وحدت حزبي

2- وحدت جبهه اي

وحدت حزبي آن است که ما در پي آن باشيم تا با يک انديشه،يک فکر ودر زير پرچم يک نظام سياسي و عقيدتي حرکت کنيم و در حقيقت در اين حرکت تمام شاخه ها، شعبه ها، افکار و گرايشات تبديل به يک عقيده وآرمان گردد.

اين وحدت بدلايلي که در اين مختصر جاي پرداختن به آن نيست، قابل تحقق و حتي شايد مطلوب هم نيست.

برخي از مخالفين وحدت نيم نگاهي به چنين وحدتي دارند براي همين هم هرگز با آن موافقت نمي نمايند به عقيده آنها اين وحدت شعاري بيش نيست و مصالح امت اسلام اقتضاء دارد که از شعار غير قابل اجراء پرهيز نموده و براي ايجاد يک حزب واحد به ايجاد پيشگامها و زدايش موانع بينديشيم اين سخن درست و بجاست چون لازمه اين گونه وحدت چيزي جزء يکي شدن مذهب نيست و تا گفته معلوم است که تفرق فرق و تحزب در امت اسلامي بگونه ايي است که اين اتفاق جزء محالات عرفي است و هيچ فرزانه اي تلاش خود را جهت انجام ناشدني بکار نمي گيرد حتي آرزوي آنهم آرزوي خام و کودکانه است.

ولي وحدت جبهه اي و ايجاد جبهه واحد و امت واحد شدني است و يا بهتر بگويم اتفاق افتاده است زيرا “ادل دليل علي امکان الشي وقوعه” يعني چه دليلي براي امکان داشتن چيزي بهتر از وجود خود آن چيز است؟

وحدت جبهه اي چيست؟

تشکيل جبهه واحد يعني هر کسي با هر گرايش و هر فکري مي تواند به زيست اجتماعي و ديني خود ادامه دهد مهم آن است که به اصول مشترک و دشمن مشترک بينديشند اين وحدت شدني است و اتفاقي هم که امروز در جهان اسلام شاهد آن هستيم همين نوع وحدت است.

اين وحدت هم قابل آفرينش، هم شايسته گسترش است و هم بايد ادامه يابد.

نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید