گام با گامپنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه ۹۸ - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه ۹۸

سوالات امتحان نهایی دی ماه 98

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی دی ماه ۹۸

***********

سوالات چند ساعت بعد در سایت قرار خواهد گرفت

**************

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی معارف اسلامی ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی معارف اسلامی تجربی پیش دانشگاهی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی معارف اسلامی انسانی پیش دانشگاهی دوشنبه ۲ دی ۹۸

***************

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی زبان فارسی ریاضی پیش دانشگاهی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی زبان فارسی تجربی پیش دانشگاهی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی زبان فارسی انسانی پیش دانشگاهی سه شنبه ۳ دی ۹۸

************

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی دیفرانسیل و انتگرال ریاضی پیش دانشگاهی شنبه ۷ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی زیست شناسی تجربی پیش دانشگاهی شنبه ۷ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی عربی انسانی پیش دانشگاهی شنبه ۷ دی ۹۸

***************

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی فیزیک ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی فیزیک ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوال و پاسخنامه تشریحی امتحان نهایی ادبیات فارسی ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه ۹ دی ۹۸

**************

a4shopa4shop
نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید