گام با گاملطفا يک افزونه تاريخ نصب کنيد.

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم دی ماه ۹۸ - گام با گام | قدم به قدم تا موفقیت

سخن دوست :امام علی (ع) : دانش، نابود كننده نادانى است.
شرکت آچار فرانسه
آچارشاپ

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم دی ماه ۹۸

سوالات امتحان نهایی دی ماه 98

دانلود سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پایه دوازدهم دی ماه ۹۸

***********

ساعت شروع کلیه امتحانات : ۱۰ صبح

سوالات چند ساعت پس از امتحان در سایت قرار میگیرد

سوالات تعلیمات دینی و سلامت بهداشت در سایت درج شد

******************

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی پایه دوازدهم ریاضی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی پایه دوازدهم علوم تجربی دوشنبه ۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تعلیمات دینی پایه دوازدهم انسانی دوشنبه ۲ دی ۹۸

*****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ریاضی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم تجربی سه شنبه ۳ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم انسانی سه شنبه ۳ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک ۳ پایه دوازدهم ریاضی شنبه ۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک ۳ پایه دوازدهم تجربی شنبه ۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی ۳ پایه دوازدهم انسانی شنبه ۷ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ریاضی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی ۳ پایه دوازدهم تجربی دوشنبه ۹ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه ۲ پایه دوازدهم انسانی دوشنبه ۹ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی پایه دوازدهم ریاضی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی پایه دوازدهم تجربی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم انسانی سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

***************

سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان ۲ پایه دوازدهم ریاضی شنبه ۱۴ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم تجربی شنبه ۱۴ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم انسانی شنبه ۱۴ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی ۳ پایه دوازدهم ریاضی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی ۳ پایه دوازدهم تجربی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم انسانی دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

****************

سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی ۳ پایه دوازدهم ریاضی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی ۳ پایه دوازدهم تجربی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی ۳ پایه دوازدهم انسانی سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

**************

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی،زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم ریاضی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی،زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم تجربی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ ۳ پایه دوازدهم انسانی چهار شنبه ۱۸ دی ۹۸

**************

سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه ۳ پایه دوازدهم ریاضی شنبه ۲۱ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا ۳ پایه دوازدهم انسانی شنبه ۲۱ دی ۹۸

*************

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم ریاضی یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم تجربی یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم انسانی یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

**************

سوالات چند ساعت پس از امتحان در سایت قرار میگیرد

نظرات و ارسال نظر


دانلود آهنگ جدید